Inbrottslarm


Vi installerar och servar ditt larmsystem. Vi erbjuder våra kunder projektering och montering av skräddarsydda och kompletta larmsystem. Vi tar tillsammans med dig fram den bästa lösningen för just dina ändamål så att du kan känna dig trygg i alla lägen.

Våra larm går att koppla till både larmcentral och till dig personligen.


Vi är av Polismyndigheten godkänt larmföretag.


Kameraövervakning


Problem med att saker försvinner? Med ett kameraövervakningssystem från oss så fångar du allt på bild oavsett väder och vind eller tidpunkt på dygnet.

Låt oss hjälpa er att få full koll på era lokaler och områden, hem som företag.


Årlig service/underhåll


Vi erbjuder alla våra kunder en årlig service och underhåll av deras säkerhetssystem. Vid detta tillfälle ser vi över och testar anläggningen, påpekar och åtgärdar eventuella brister och fel.

Med kontinuerligt underhåll av ert säkerhetssytem så kommer ni få ut en längre hållbarhet och samtidigt öka driftsäkerheten.